ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ

DOGRAMATZIS  PHARMACIES, ATHENS, GREECE (4 LOCATIONS)

Φαρμακεία: Λ. Μαραθώνος 112 & Λ. Κλεισθένους 223, Γέρακας -

                    Λ. Εθν. Αντιστάσεως 31-33, Καισαριανή -

                    Λ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου 9, Ζωγράφου


Copyright © 2017 www.ddpharmacies.com

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων - All rights reserved.

Ενημέρωση: Ιανουάριος 2017


Χάρτης Ιστοσελίδας - Site Map

Ακολουθείστε μας

Κεντρική Φαρμακεία μας Προιόντα Υπηρεσίες Προσωπικό Πληροφόρηση Επικοινωνία Multimedia Our pharmacies Health - Drugs Health calculators Entertainment


Bladder & urinary tract infections

What are bladder & urinary tract infections?


A bladder infection or urinary tract infection (UTI) is an infection in your urinary system. Your urinary system is composed of the kidneys, ureters, bladder and urethra. Any part of your urinary system can become infected, but most infections involve the lower urinary tract — the bladder and the urethra. Women are at greater risk of developing a urinary tract infection than are men. A urinary tract infection limited to your bladder can be painful and disruptive. However, serious consequences can occur if a urinary tract infection spreads to your kidneys.


Risk for developing a bladder infection/UTI increases with:What are the symptoms of bladder & urinary tract infections?


Symptoms of a bladder infection/UTI may include:What is the treatment for bladder & urinary tract infections?


Visit Healthcare Clinic at select Walgreens to be evaluated for a urinary tract infection. Antibiotics may be prescribed to treat an infection.* In addition, you can take steps to reduce your chance of getting a urinary tract infection in the first place.Source:

www.walgreens.com

Urinary tract infections