ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ

DOGRAMATZIS  PHARMACIES, ATHENS, GREECE (4 LOCATIONS)

Φαρμακεία: Λ. Μαραθώνος 112 & Λ. Κλεισθένους 223, Γέρακας -

                    Λ. Εθν. Αντιστάσεως 31-33, Καισαριανή -

                    Λ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου 9, Ζωγράφου


Copyright © 2017 www.ddpharmacies.com

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων - All rights reserved.

Ενημέρωση: Ιανουάριος 2017


Χάρτης Ιστοσελίδας - Site Map

Ακολουθείστε μας

Κεντρική Φαρμακεία μας Προιόντα Υπηρεσίες Προσωπικό Πληροφόρηση Επικοινωνία Multimedia Our pharmacies Health - Drugs Health calculators Entertainment
What’s your skin type?

It helps to know your skin type to help with a skincare regime and selecting the most appropriate products.


Skin types include normal, oily, dry and sensitive. Some people also have a combination of skin  types in different areas of their skin. Your skin type can change over time. For example, younger people are more likely than older people to have a normal skin type.

Skin types vary depending upon a combination of factors. They include your skin's:

Water content, which affects your skin's comfort and elasticity.

Lipid (oil) content, which affects your skin's softness and nutrition.

Level of sensitivity, which affects your skin's tolerance to certain substances.


Here's what you need to know about what skin type you have and how to take better care of your skin.


Normal skin type


If you have a normal skin type, you're lucky to have skin that has a good balance and the right amounts of water and lipids. Normal skin has:

No or few imperfections

No severe sensitivity

Barely visible pores

A radiant complexion


Combination skin type


A combination skin type can be dry or normal in some areas, and oily in others, such as the T-zone. The T-zone is the nose, forehead, and chin area. A common skin type, combination skin may benefit from slightly different types of skin care in different areas.


Combination skin can produce:

Overly dilated pores

Blackheads

Shiny skin


This type of skin results from genetic or hormonal factors that cause an imbalance in how much and where lipids are produced. It can also vary, depending on the weather.


Dry skin type


Dry skin can produce:

Almost invisible pores

Dull, rough complexion

Red patches

Less elasticity

More visible lines


When exposed to drying factors, skin can flake, crack, peel or become itchy, irritated or inflamed. If your skin is very dry, it can become rough and scaly, especially on the backs of your hands, arms, and legs.


Dry skin may be caused or worsened by:

Genetics

Ageing or changes in hormones

Weather such as wind, sun, or cold or ultraviolet (UV) radiation

Indoor heating

Long hot baths and showers

Ingredients in soaps, cosmetics or cleaning agents

Medications


Here are some tips for taking better care of dry skin:

Take shorter showers and baths, no more than once daily.

Use mild, gentle soaps or cleansers. Avoid deodorant soaps.

Don't scrub while bathing or drying.

Apply a rich moisturiser right after bathing. Ointments and creams may work better than lotions for dry skin. Reapply as needed throughout the day.

Use a humidifier and don't let indoor temperatures get too hot.

Buy natural cleaning products.

Wear gloves when using cleaning agents, solvents or household detergents


Source:

www.boots.com

Skin types