ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ

DOGRAMATZIS  PHARMACIES, ATHENS, GREECE (4 LOCATIONS)

Φαρμακεία: Λ. Μαραθώνος 112 & Λ. Κλεισθένους 223, Γέρακας -

                    Λ. Εθν. Αντιστάσεως 31-33, Καισαριανή -

                    Λ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου 9, Ζωγράφου


Copyright © 2017 www.ddpharmacies.com

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων - All rights reserved.

Ενημέρωση: Ιανουάριος 2017


Χάρτης Ιστοσελίδας - Site Map

Ακολουθείστε μας

Κεντρική Φαρμακεία μας Προιόντα Υπηρεσίες Προσωπικό Πληροφόρηση Επικοινωνία Multimedia Our pharmacies Health - Drugs Health calculators Entertainment

www.ddpharmacies.com Sitemap

OUR PHARMACIES

Our mission

Our accreditations

Our pharmacies

Our opening hours

Our product brands

Our services

Our customers

Our management

Our publications

Specialty pharmacy in the EU

Healthcare Biotech - An Unfulfilled Promise?

Freedom to Operate

Innovation Scorecard

Biomarketing Strategy - Part I

Biomarketing Strategy - Part II

Biomarketing Strategy - Part III

Our news and events

Our medication disposal

Suppliers & Partners

We are community pharmacists

Ask your pharmacist

Independent pharmacy today

Flu shots

Home health care

Cost-saving generics

Legal notice

Downloads

English site map

Site search


HEALTH - DRUGS

Health Info

Acid reflux

Allergy triggers

Anxiety

Arthritis

Breastfeeding

Brush, floss, rinse

Cold, cough, flu

Diabetes care

Fertility

Glaucoma

Head lice and scabies

Homeopathy

Living well

Lose weight

Pre-baby checklist

Prostate cancer

Sprains and strains

Stress and high blood pressure

Teen acne

Upper respiratory infections

Urinary tract infections

Health resources in Greece

Health video

Drug Info

Compounding

Create a pill card

Dos and dont’s of medical safety

Drug info search

Drug Interaction checker

Drug overdose

Drugs and medical conditions A-Z

Drugs and medications A-Z

Find a drug

Find a US pharmacy

Find a vitamin

Immunization schedule (US Adult)

Immunization schedule (US Child)

Latest drug news

Medicine labels

Pill identifier

US Rx prices

Vitamins lifestyle guide


HEALTH CALCULATORS

Alcohol unit calculator

Asthma action plan

Back pain guide

Be active your way

Bladder self-assessment

Blood pressure quiz

Body fat

Carer self-assessment

Depression self-assessment

Diabetes risk test

Drinking self-assessment

Execises for older people

Fertility self-assessment

First aid kit

Fitness

Fitness and exercise

Fitness self-assessment

Healthy eating self-assessment

Heavy periods self-assessment

Hepatitis C self-assessment

Home hygiene self-assessment

Kidney disease self-assessment

Long-term conditions self-assessment

Mole self-assessment

Mood self-assessment

My health finder

Prevent infections

Sexual health self-assessment

Sodium intake quiz

Statin quiz

Teen pregnancy

Type 2 diabetes self-assessment

Wellbeing self-assessment

When should you be vaccinated (US)

Workplace health check

Workplace stress test


ENTERTAINMENT

Athens weather

Calendar

Commodities

Consumer med news

Credit card repayment

Currency converter

Driving directions anywhere

Foreign exchange

Reuters news

Scientific calculator

Stock indices

Sudoku game

Trip Advisor - Athens

Trip Advisor - Best of Athens

Unit converter

Your sun sign

World clock