ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ

DOGRAMATZIS  PHARMACIES, ATHENS, GREECE (4 LOCATIONS)

Φαρμακεία: Λ. Μαραθώνος 112 & Λ. Κλεισθένους 223, Γέρακας -

                    Λ. Εθν. Αντιστάσεως 31-33, Καισαριανή -

                    Λ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου 9, Ζωγράφου


Copyright © 2017 www.ddpharmacies.com

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων - All rights reserved.

Ενημέρωση: Ιανουάριος 2017


Χάρτης Ιστοσελίδας - Site Map

Ακολουθείστε μας

Κεντρική Φαρμακεία μας Προιόντα Υπηρεσίες Προσωπικό Πληροφόρηση Επικοινωνία Multimedia Our pharmacies Health - Drugs Health calculators Entertainment


Upper respiratory infections

What is an upper respiratory infection?


An upper respiratory infection is an infection of the sinuses, nasal passages, pharynx (the throat), or larynx (voice box). Common upper respiratory infections include rhinitis (inflammation of the nasal cavity), the common cold, sinus congestion and/or postnasal drip, pharyngitis, and laryngitis.


In the United States, upper respiratory infections are the most common illness leading to missing school or work, and are one of the most frequent causes of visits to healthcare providers. Although upper respiratory infections can happen at any time, they most frequently occur in fall and winter.


What are the symptoms of an upper respiratory infection?


Common symptoms include runny nose, nasal congestion and discharge, sneezing, sore/scratchy throat, cough, fatigue, and fever. Less common symptoms include reduced ability to smell, headache, shortness of breath, sinus pain, itchy and watery eyes, nausea, vomiting, diarrhea, bad breath, and body aches. Symptoms usually last between 3 and 14 days.


What is the treatment for an upper respiratory infection?


Most cases of upper respiratory infection are caused by viruses and therefore do not benefit from antibiotics. The following self-care should be undertaken:Source:

www.walgreens.com

Upper respiratory infections