ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ

DOGRAMATZIS  PHARMACIES, ATHENS, GREECE (4 LOCATIONS)

Φαρμακεία: Λ. Μαραθώνος 112 & Λ. Κλεισθένους 223, Γέρακας -

                    Λ. Εθν. Αντιστάσεως 31-33, Καισαριανή -

                    Λ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου 9, Ζωγράφου


Copyright © 2017 www.ddpharmacies.com

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων - All rights reserved.

Ενημέρωση: Ιανουάριος 2017


Χάρτης Ιστοσελίδας - Site Map

Ακολουθείστε μας

Κεντρική Φαρμακεία μας Προιόντα Υπηρεσίες Προσωπικό Πληροφόρηση Επικοινωνία Multimedia Our pharmacies Health - Drugs Health calculators Entertainment
Nose reshaping (nose job)


Rhinoplasty, or nose job, is the surgical alteration of the nose to change its shape.


Rhinoplasty is performed to correct breathing problems related to the nose or to correct disfigurement of the nose that has occurred because of trauma or birth defects.


Cosmetic rhinoplasty is performed on normal noses to improve their shape and appearance.


Rhinoplasty can reduce or increase the size of your nose, or change the size or shape of the tip, the bridge or nostrils.


According to the cosmetic surgeon's group BAPRAS the most common nose operations involve:

The hump at the bridge of the nose

The tip of the nose

The length of the nose

The width of the nose

The width of the nostrils

Restructuring the nose after an injury

Opening up nasal airways to aid breathing


No cosmetic surgery is without risks, and these should be discussed with the surgeon before going ahead with a procedure.


Nose job risks include the final look not being the one anticipated, changes to the sense of smell and breathing being affected.


What are the alternatives to a nose job?


A cosmetic surgeon may be able to suggest alternative approaches to make small changes to parts of a person's nose, such as filler injections. However, surgery tends to be the only way to make bigger changes.


Who is a good candidate for a cosmetic nose job?


A good candidate for a cosmetic nose job is anyone who is unhappy with the appearance of their nose and is looking for an improvement in the way they look. Candidates should also be in good physical health, psychologically stable and have realistic expectations.


Is it worth it?


The answer to this question depends on the person, their expectations about how they'll look afterwards and whether they can afford it.


Is rhinoplasty available on the NHS?


Cosmetic surgery is not usually funded by the NHS, but reshaping the nose after an injury or reconstructive surgery to help with breathing may be available.


How do I know if my expectations are realistic?


If you are considering rhinoplasty, make sure you discuss your expectations with your surgeon. During your initial consultation, you will be asked what bothers you about your nose and how you would like to change it.


The surgeon will evaluate the structures of your nose such as the underlying nasal bones  and cartilage, your overlying skin and your other facial features. After this evaluation, the surgeon can tell you if your expectations are realistic and whether the rhinoplasty will enhance your natural facial beauty.


Is there a "perfect" or "ideal" nose?


There is no one nasal shape that will complement the natural beauty  of every face. Today, surgical changes are made to enhance the remaining facial features and emphasise the individual's unique and natural facial beauty. A cosmetic surgeon can describe the facial features that make you unique and describe the changes that would enhance your appearance.


Source:

www.boots.com

Nose job