ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ

DOGRAMATZIS  PHARMACIES, ATHENS, GREECE (4 LOCATIONS)

Φαρμακεία: Λ. Μαραθώνος 112 & Λ. Κλεισθένους 223, Γέρακας -

                    Λ. Εθν. Αντιστάσεως 31-33, Καισαριανή -

                    Λ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου 9, Ζωγράφου


Copyright © 2017 www.ddpharmacies.com

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων - All rights reserved.

Ενημέρωση: Ιανουάριος 2017


Χάρτης Ιστοσελίδας - Site Map

Ακολουθείστε μας

Κεντρική Φαρμακεία μας Προιόντα Υπηρεσίες Προσωπικό Πληροφόρηση Επικοινωνία Multimedia Our pharmacies Health - Drugs Health calculators Entertainment


Homeopathy


Homeopathy is a medical science founded two hundred years ago by German physician Samuel Hahnemann. It is based on the principle that “like cures like”. It means that any substance that can produre the symptoms of a disease, may cure that disease. To make homeopathic remedies, various herbal and biological substances are specially diluted and potentized into homeopathic medicines and cures. In the same way that a raw onion can cause eyes to water, and the nose to burn, a homeopathically-prepared dose of onions can cure those same symptoms during an allergy attack. There are over 2000 homeopathic remedies that are used to treat eveything from the common cold, to chronic ailments- without side effects.


Homeopathic remedies work by stimulating the body’s natural inclination to heal itself. Once stimulated, the body continues the healing process by itself, provided that the patient has a functioning immune system. Homeopathy does not treat ailments that are the result of compromised immune systems or physiological changes in the body- such as cancer or diabetes.


Homeopathic remedies are used differently than alopathic medications: their use is discontinued as soon as an improvement (or any reaction) is achieved. If an improvement is odserved after only one dose, the remedy is no longer needed. The healing that has been triggered will continue for hours, days, weeks or sometimes longer. The treatment is repeated only if the symptoms return.


Homeopathic medicines come as topicals, and in three principal forms : pellets, drops, and tablets taken by mouth, and the best route of absorption to achieve maximum effect is under the tongue. The dose is the same for all ages.


Homeopathy is currently practiced all over the world including France, Great Britain, Germany, Holland, Canada, Russia and India, home to 80 homeopathic medical schools to teach thousands of students about this powerful yet gentle form of healing


What is homeopathy?

Homeopathic remedies