ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ

DOGRAMATZIS  PHARMACIES, ATHENS, GREECE (4 LOCATIONS)

Φαρμακεία: Λ. Μαραθώνος 112 & Λ. Κλεισθένους 223, Γέρακας -

                    Λ. Εθν. Αντιστάσεως 31-33, Καισαριανή -

                    Λ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου 9, Ζωγράφου


Copyright © 2017 www.ddpharmacies.com

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων - All rights reserved.

Ενημέρωση: Ιανουάριος 2017


Χάρτης Ιστοσελίδας - Site Map

Ακολουθείστε μας

Κεντρική Φαρμακεία μας Προιόντα Υπηρεσίες Προσωπικό Πληροφόρηση Επικοινωνία Multimedia Our pharmacies Health - Drugs Health calculators Entertainment

See below our extensive home health care products & services


Home health care


Count on friendly, professional and expert assistance from our highly trained Home Health Care team!


Proper care, proper fit, effective solutions and caring customer service. That’s what we’re all about at DOGRAMATZIS Pharmacies. Visit our two locations or call for an appointment with our specialists. We offer custom fittings and a full stock of off-the-shelf solutions.


Compression Stockings


We offer custom fittings and a full stock of off-the-shelf solutions. Our specialized personnel are available to provide precise measurements based on individual medical indications. While providing proper support, today’s options in fabrics and style ensure comfort and effective results, and are very fashionable too.


We stock a very large selection featuring all major and popular brands. Off-the-shelf stockings, support socks for diabetics, fashion and colour choices for ladies and men.   


Mobility We know mobility!


Our highly trained and experienced mobility experts work closely with Occupational Therapists and other healthcare professionals to provide mobility solutions that best and most comfortably meet the individual’s needs. Products we feature:


• Walkers and rollators

• Canes, standard, quad canes, folding

• Wheelchairs, manual and powered

• Scooters, 3 and 4 wheel models

• Beds, railings, transfers

• Lift Chairs


Service, installation, maintenance and repairs  


Bath & Home Safety Slips and falls are a constant risk throughout any home, and especially in the bathroom. There are many products and devices available for assistance and safety. We feature the total range of essential products including:


• Raised toilet seats

• Commodes, wheeled, over-the-toilet, in-the-shower models

• Bath benches, seats and lifts

• Transfer benches

• Grab bars and safety rails

• Shower heads with extended hose

• Safety mats

 

Mastectomy & Lymphedema


Our highly experienced fitters can help with custom solutions for every stage of breast surgery - pre and post surgical garments, breast forms, pocketed bras, swimsuits and sleepwear. Lymphedema sleeves and compression therapy too. Count on us for support and caring with products that help restore a woman’s confidence and silhouette - through the various stages of healing and recovery.


Bracing & Supports We offer custom fitting for all bracing needs and a full stock of off-the-shelf solutions:


• Sports Injury, Bracing & Supports

• Back, Neck, Shoulder

• Wrist, Arm, Hands

• Foot, Leg, Knee

 

Carpal Tunnel  


Ostomy and Continence For individuals with an ostomy we offer full product lines from Canada’s leading suppliers. Our experienced staff can help with questions or concerns and to ensure the products you require are always available.


Continence care products are for those who experience loss of bladder control. Whether mild, occasional or complete loss due to illness or physical challenges, we offer excellent product knowledge and discreet, personal service in helping to select the right product for individual needs.  


Wound Care & Hospital Supplies


We go far beyond band-aids! We are well versed in all aspects of specialized wound care and carry a full range of products; dressings, gauzes, wraps and tapes.   


Look to us for any specialty product for wound care, home care and to support independent living or recovery at home.  


Our products and services


Home health