ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ

DOGRAMATZIS  PHARMACIES, ATHENS, GREECE (4 LOCATIONS)

Φαρμακεία: Λ. Μαραθώνος 112 & Λ. Κλεισθένους 223, Γέρακας -

                    Λ. Εθν. Αντιστάσεως 31-33, Καισαριανή -

                    Λ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου 9, Ζωγράφου


Copyright © 2017 www.ddpharmacies.com

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων - All rights reserved.

Ενημέρωση: Ιανουάριος 2017


Χάρτης Ιστοσελίδας - Site Map

Ακολουθείστε μας

Κεντρική Φαρμακεία μας Προιόντα Υπηρεσίες Προσωπικό Πληροφόρηση Επικοινωνία Multimedia Our pharmacies Health - Drugs Health calculators Entertainment


Health info

Topics

Health info topics

HEALTH INFO

Compounding

Homeopathy

Allergy triggers

Anxiety

Arthritis

Fertility

Galucoma

Living well

Stress and high blood pressure

Teen acne

Create a pill card

Drug info search

US Rx prices

Health resources in Greece

Health videoHEALTH CALCULATORS

Alcohol unit calculator

Asthma action plan

Back pain guide

Be active your way

Body fat

Depression self-assessment

Diabetes risk test

Execises for older people

Fertility self-assessment

First aid kit

Fitness

Fitness and exercise

Fitness self-assessment

Healthy eating self-assessment

Heavy periods self-assessment

Home hygiene self-assessment

Mood self-assessment

My health finder

Prevent infections

Sexual health self-assessment

Sodium intake quiz

Statin quiz

Teen pregnancy

Wellbeing self-assessment

When should you be vaccinated (US)

Workplace health check

Workplace stress test