ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ

DOGRAMATZIS  PHARMACIES, ATHENS, GREECE (4 LOCATIONS)

Φαρμακεία: Λ. Μαραθώνος 112 & Λ. Κλεισθένους 223, Γέρακας -

                    Λ. Εθν. Αντιστάσεως 31-33, Καισαριανή -

                    Λ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου 9, Ζωγράφου


Copyright © 2017 www.ddpharmacies.com

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων - All rights reserved.

Ενημέρωση: Ιανουάριος 2017


Χάρτης Ιστοσελίδας - Site Map

Ακολουθείστε μας

Κεντρική Φαρμακεία μας Προιόντα Υπηρεσίες Προσωπικό Πληροφόρηση Επικοινωνία Multimedia Our pharmacies Health - Drugs Health calculators Entertainment


Breastfeeding

About breastfeeding


Breastfeeding is the best way to provide the healthy nutrients your baby needs and tommee tippee breastfeeding accessories are easy to use, effective and comfortable, should you decide to combine breast and bottle feeding.


The benefits of breastfeeding


There is no better food for a baby than breast milk. It gives your baby the best start in life, and the Department of Health recommends that mums should breastfeed exclusively for the first six months of life. The many benefits of breastfeeding include:

About breastfeeding: Expressing breast milk


Expressing breast milk is part of the breastfeeding experience for many women. It can be particularly important if you decide to go back to work but still want your baby to receive all the nutritional benefits of your breast milk, even though you can't feed baby yourself.

Expressing milk is mainly done to build up a store when you can't be with your baby. However, there are other reasons why you may choose to express your milk:

If you are expressing because you are returning to work, it is helpful to plan ahead and start building up your bank of milk once or twice a day and storing the breast milk in the freezer. Expressing at the same time every day, such as first thing in the morning when you are at your fullest will increase your milk supply, so that you can feed your baby and express some to be stored.

Always make sure that milk is stored in sterile containers inside a cool bag, and put it in the fridge or freezer when you get home. Also bear in mind that breastfeeding mums should be given time and a place to express milk at work.


About breastfeeding: Storing breast milk


There is a lot of advice about how to store breast milk. However, tommee tippee recommends that you follow The Rule of Sixes as detailed by the World Health Organisation:

Here are some top tips about storing breast milk:

If you express more than once a day, you can combine milk in the same container.

You will notice that stored milk separates out into layers. Shake to remix thoroughly before feeding.

When freezing milk, allow space at the top of the bottle for expansion. It is easiest to freeze milk in individual feed quantities of 60-125ml (2-4ozs).

To thaw frozen milk, place it in the fridge or leave at room temperature. It can also be warmed by standing in lukewarm water.

Do not microwave breast milk. Even though you may be in a hurry, microwaving can cause "hot spots" and burn your baby's mouth. It also destroys the protective properties found in breast milk, meaning your baby will not get all the benefits from your milk.

If the milk has been defrosted in the refrigerator but not warmed, it can be stored in the fridge, but not refrozen, for another 24 hours.

If it has been thawed outside the fridge, it can be kept in the fridge, but not refrozen, for another four hours.

If you want to take expressed milk with you when you go out, make sure it stays cold or frozen until needed.

Throw away any leftover milk after a feed.


Source: tommee tippee

Breastfeeding