ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ

DOGRAMATZIS  PHARMACIES, ATHENS, GREECE (4 LOCATIONS)

Φαρμακεία: Λ. Μαραθώνος 112 & Λ. Κλεισθένους 223, Γέρακας -

                    Λ. Εθν. Αντιστάσεως 31-33, Καισαριανή -

                    Λ. Στρ. Αλεξ. Παπάγου 9, Ζωγράφου


Copyright © 2017 www.ddpharmacies.com

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων - All rights reserved.

Ενημέρωση: Ιανουάριος 2017


Χάρτης Ιστοσελίδας - Site Map

Ακολουθείστε μας

Κεντρική Φαρμακεία μας Προιόντα Υπηρεσίες Προσωπικό Πληροφόρηση Επικοινωνία Multimedia Our pharmacies Health - Drugs Health calculators Entertainment

Questions for your pharmacist about prescriptions

Ask your pharmacist

For each medication you take, whether it's prescription or over-the-counter, always check with your pharmacist that you understand how to take and safely store it. Here’s a list of questions you may wish to ask your pharmacist:


How often should I take this medicine?

What should I do if I miss a dose?

Does it matter what time of day I take this medicine or whether I take it with food?

Is there any activity I should avoid while taking this medicine (such as driving or drinking alcohol)?

How will it interact with other prescription or over the counter medicines I am taking?

How will it interact with vitamins, herbal supplements or foods?

Is there anything I should not take, eat or drink while I am taking it?

What side effects should I watch for?

What should I do if I have a bad reaction?

How should I store the medicine?

Are there other prescription, over-the-counter, or generic medicines I could take instead?

Is there anything else should I know about this medicine?


WebMD Medical Reference

Medically Reviewed by Dr Rob Hicks
Ask us